Video bewaking

FR
Print this page

een vraag ?

+32 (0)472 38 89 38

E-mail adres
Wachtwoord

Wachtwoord vergeten?

Zoeken:
Image rotator
Fiscale aftrekken >> Fiscaal voordeel (bedrijven)

Fiscaal voordeel voor bedrijven of zelfstandigen

U bent zelfstandig en u doet een investering voor het beveiligen van uw beroepslokaal tegen inbraak. Dan kan u vanaf nu een fiscaal voordeel krijgen als de werken worden uitgevoerd door een vakman.

Welk voordeel?
De investeringen in beveiligingsmateriaal kunnen, naast de gewone afschrijvingen, van een bijkomende aftrek van 20,5 % genieten, namelijk de « Aftrek voor investering ».
Deze aftrek wordt verrekend op de winst of de baten van het jaar waarin u deze activa heeft verworven.


Voor wie?
Voor zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen die hun beroepslokalen beveiligen.


U moet dus :

-in uw belastingaangifte (aanslagjaar 2016), die u zult ontvangen in de loop van het eerste
semester  van dat jaar, de uitgaven betaald in 2015 vermelden

-een formulier invullen « Investeringsaftrek ».
De volgende jaren dient u voor nieuwe investeringen op dezelfde manier te werk te gaan.


U moet volgende documenten ter beschikking houden van de FOD Financiën:

-de facturen van de investeringen.
-het betalingsbewijs van de bedragen die op de facturen vermeld staan.
-de verklaring van de aannemer op de factuur (of op een bijlage) die de kwaliteit van het materiaal
garandeert.

-het attest dat bewijst dat het systeem werd aangegeven bij de Commissie ter Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer.


Materialen die recht geven op een fiscale aftrek
camerasystemen uitgerust met een registratiesysteem

 

Surveillance-video-IP-deductions-fiscales-professionnels Koninklijk besluit van 17 augustus 2007Bedrijf - Contact